Vi är alla Säkerhetsister!

Bli bekant med Traficoms nya cybersäkerhetsambassadörer

De är inte rädda för att försöka och misslyckas – de vågar vara sig själva. De är Säkerhetsister – liksom du och jag, liksom vi alla.
Kotiturvalisti-Klasu

Cybersäkerhetsmärke – För säkrare köp!

Cybersäkerhetsmärket beviljat av Transport- och kommunikationsverket Traficom garanterar att produktens eller tjänstens informationssäkerhetsegenskaper är i ordning. Märket används för nätanslutna smarta konsumentenheter, dvs. så kallade IoT-enheter. Sådana är till exempel smarta tv-apparater, smarta armband och hemroutrar. Traficom beviljar Cybersäkerhetsmärket endast till de produkter eller tjänster som uppfyller kriterierna avseende informationssäkerhet.
Tietoturvamerkki