tunnistautuminen

Ibland är inte ens ett bra lösenord tillräckligt

Även om du har hittat på ett hur mystiskt och starkt lösenord som helst, så kan det tyvärr ändå knäckas. Om man använder samma lösenord i flera användarkonton, mångdubblar detta risken för att viktiga uppgifter ska läcka ut, både på jobbet och hemma. Skapa alltså ett skilt lösenord för varje tjänst och gör det lättare att komma ihåg lösenorden med hjälp av en lösenordshanterare. Skydda ditt konto med hjälp av flerfaktorsidentifiering, alltid när det är möjligt. Det betyder att användarens identitet säkerställs med fler än en metod i samband med inloggning.

älylaitteet

Intelligenta hem

Det finns kanske mer intelligens i ditt hem än du har kunnat föreställa dig. Moderna kylskåp, televisioner, temperaturreglage och andra apparater som kan kopplas till nätet underlättar vardagen, men är rent av farliga i fel - eller i ovarsamma - händer. Försäkra dig om att apparaternas informationssäkerhet är på lämplig nivå genast då du tar dem i bruk och läs i bruksanvisningarna hur du också upprätthåller säkerheten på ett tillförlitligt sätt.

huijaukset

Akta dig för bedragare

Vem av oss har inte råkat ut för bedragare på nätet? Alla har vi någon gång blivit ombedda att skicka pengar, personuppgifter eller bara att klicka på något för att delta och vinna. Väldigt få av dessa bedrägerier är tyvärr äkta, även om allt tyder på det och man själv gärna skulle vilja tro det. Det är bäst att inte förhasta sig, utan att tänka efter både två och tre gånger. Kom ihåg att erkänt tillförlitliga instanser aldrig ber om sådana uppgifter via nätet.

paivittaminen

Uppdatera

Uppdateringar är en viktig säkerhetsfaktor, både för operativsystem och för program. Programuppdateringar fixar sårbarheter. Om system på datorer och smarta enheter inte uppdateras är de utsatta för informationssäkerhetshot och äventyrar hela nätets säkerhet. Håll alltså dina program och enheter uppdaterade. Aktivera automatiska uppdateringar, så glömmer du inte att göra dem själv. Om ett program saknar en automatisk uppdatering, behöver du uppdatera programmet manuellt.

varmuuskopiointi

Säkerhetskopiera

Säkerhetskopiorna hjälper när din uttjänta enhet kraschar för sista gången, din smarttelefon utbrister i en svanesång innan den tystnar eller ett utpressningsprogram kapar filerna och kräver en lösensumma för dekrypteringen. Även brand, tjuv eller ett rent misstag kan förstöra dina viktiga uppgifter och bilder. Säkerhetskopiera dina enheter tillräckligt ofta och regelbundet. Se till att kopiorna är heltäckande, att de verkligen har sparats och att du kan återskapa uppgifterna från kopiorna. Lagra kopiorna åtskilda från den enhet som ska säkerställas, t.ex. i en molntjänst eller på en extern hårddisk. Gör säkerhetskopieringen till en vana!

Videor

Dela informations­säkerhetens glädjebudskap!

Är dina kompisar helt omedvetna om informationssäkerheten? Håll dem uppdaterade och dela en säkerhetsism.

Säkerhetsisterna på nätet