Hej, jag är Teijo – grundare för säkerhetsisterna.

Vi säkerhetslisterna vill sprida informations­säkerhetens glädjebud­skap så att ingen ska behöva lära sig genom försök och misstag eller ropa hej förrän de är över bäcken. Titta på videorna, läs tipsen och dela bästa #säkerhetsism’erna (på finska #turvalismi) med dina kompisar. Följ mitt äventyr på olika sommarevenemang i Finland via Facebook och Instagram. Jag surfar också på radiovågor, som på webbplatsen.

Videor

Dagens säkerhetsism

Säkerhetskopior
är som en solskyddsfaktor.
Ju mer, desto bättre.

#turvalismi

teijo_salasanat

Lösenord hysch…

Sannolikheten för dataintrång ökar om lösenorden inte är i ordning. Se till att dina viktiga uppgifter är skyddade. Ett gott lösenord är ett sådant ord som ingen utomstående kan gissa eller utreda, alltså ett sådant ord som bara du känner till. Skapa ett unikt lösenord för varje tjänst du använder. Byt ut lösenordet om du misstänker att det har avslöjats eller hamnat i orätta händer. Det finns en enkel lösning som ökar säkerheten avsevärt: längre lösenord.

Ju längre desto bättre är en lösenordsgenerator som ger exempel på ett oknäckbart lösenord på några sekunder.

teijo_paivitykset

Uppdatera

Uppdateringar är en viktig säkerhetsfaktor, både för operativsystem och för program. Programuppdateringar fixar sårbarheter. Om system på datorer och smarta enheter inte uppdateras är de utsatta för informationssäkerhetshot och äventyrar hela nätets säkerhet. Håll alltså dina program och enheter uppdaterade. Aktivera automatiska uppdateringar, så glömmer du inte att göra dem själv. Om ett program saknar en automatisk uppdatering, behöver du uppdatera programmet manuellt.

teijo_varmuus

Säkerhetskopiera

Säkerhetskopiorna hjälper när din uttjänta enhet kraschar för sista gången, din smarttelefon utbrister i en svanesång innan den tystnar eller ett utpressningsprogram kapar filerna och kräver en lösensumma för dekrypteringen. Även brand, tjuv eller ett rent misstag kan förstöra dina viktiga uppgifter och bilder. Säkerhetskopiera dina enheter tillräckligt ofta och regelbundet. Se till att kopiorna är heltäckande, att de verkligen har sparats och att du kan återskapa uppgifterna från kopiorna. Lagra kopiorna åtskilda från den enhet som ska säkerställas, t.ex. i en molntjänst eller på en extern hårddisk. Gör säkerhetskopieringen till en vana!

Dela informations­säkerhetens glädjebudskap!

Är dina semestrande kompisar helt omedvetna om informationssäkerheten? Håll dem uppdaterade och dela en säkerhetsism.

Säkerhetsisterna på nätet