Om webbplatsen

Turvalistit.fi är Transport- och kommunikationsverkets webbplats.

Webbläsare och terminaler

Webbplatsen är responsiv och innehållet skalas enligt terminal. Webbplatsens layout är bäst lämpad för de nyaste webbläsarversionerna. Webbplatsen kan även användas med äldre versioner av webbläsare, men då är det inte garanterat att alla egenskaper kan användas fullt ut.

Användning av kakor på webbsidorna

På webbplatsen används kakor (cookies). En kaka är en liten textfil som skickas till användarens dator och sparas där.

Vi använder kakorna för att samla in besökarstatistik och analysera information så att vi kan utveckla sidornas kvalitet och innehåll på ett användarinriktat sätt. Vi skickar inga besökaruppgifter till tredje parter.

I fråga om innehållet på väggen för sociala medier laddas till exempel bilder upp från servrar för kanalen i fråga. Enligt Flockler som tillhandahåller väggen samt kanalens egna användarvillkor utnyttjar de inte dessa data eller kombinerar data med användare på något sätt.

Kakorna skadar inte användarnas datorer eller filer. Det är viktigt att beakta att kakorna krävs för att vissa tjänster ska fungera.

De insamlade sessionskakorna sparas under den tid som webbläsaren är öppen, men förstörs då webbläsaren stängs. Beständiga kakor som endast används för att identifiera nya besökare och återvändare är i kraft 13 månader om du inte tar bort kakan eller om du inte tidigare justerat inställningarna så att kakan tas bort automatiskt.

Kakorna kan administreras genom webbläsarens inställningar. Observera att valen är webbläsarspecifika. Det betyder att du ska välja alternativen separat för varje webbläsare du använder.

Webbanalyskakan som används på webbplatsen respekterar webbläsarens: "Do Not Track"-inställning. Genom att ställa in Do Not Track sparas webbanalysens kakor inte längre på datorn. Innan du gör denna åtgärd ska du rensa kakorna i webbläsaren så att de inte finns där färdigt.